VI HAR SPESIALMASKINER
TIL VEGLØSE OMRÅDER

Firmaets historie

1996

Oppstart

Norvald Olsen er ett enkeltmannsforetak som startet opp i 1996. Firmaet startet i det små, med minigraver og andre mindre maskiner.

Vi har sentral godkjenning. Dokumentasjon hos Direktoratet for byggkvalitet finner du her.

2008

Ble aksjeselskap

Firmaet ble i 2008 registrert som aksjeselskap.

Firmaet er godkjent i Sellihca, og har sentral godkjenning (godkjent for ansvarsrett) innenfor grunnarbeid og landskapsutforming.

Fakta om Sellihca

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 4000 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Sellihca en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Les mer.
2014

Frem til i dag

Firmaet har i senere tid spesielaisert seg på spesialutstyr til vegløse områder med spesialmaskiner, som er flygbare og kan fraktes til ulent terreng og andre områder der vanlige maskiner ikke kommer til.

Har i senere tid utført flere oppdrag på høgfjellet som krever forskjellige spesialoppgaver, som blant annet:

  • Grøfter
  • Stolpereising og riving
  • Gangveier i terreng uten å lage spor etter maskiner
  • Skiløyper
  • samt mye mer

Våre kunder og samarbeidspartnere

Ønsker du vite mer om oss eller vår kompetanse?

Meny