Arbeid i farlig terreng

Vi utfører arbeid i bratt terreng der ankomst for vanlige maskiner ikke er mulig.

Pålitelig

Vi er en pålitelig leverandør med mange års erfaring. Du kan trygt velge oss!

Tilkomst via luften

Våre maskiner kan fraktes hvor som helst via luften.

Tjenester

Vi utfører alle typer tjenester innen grunnarbeid og terreng.

Jobber vi har utført

Rørgate i Bergen

Linjebygging og riving

Gullfjellet

Gapahuk seljestad

Ålvik kraftverk

Se video av Menzi Muck – klatremaskin

Se video av hva en Menzi Muck A91 4×4 maskin kan gjøre. I alle mulige terreng kan denne maskinen utføre arbeid ingen andre maskiner har mulighet til.

Dette er vår spesialitet, og vi har mange års erfaring med bruk av denne type maskiner.

Hva sier kundene våre om oss?

“Norvald Olsen AS har utført arbeid i prosjekt hos oss som maskinfører på Menzi Muck A 90, fra 1. juni 2011 til og med 15, november 2011. Arbeidene fortsetter sesongen 2012 og 2013.

Arbeidene består i arrondering av steintipper i veiløst og krevende terreng. Arbeidenen med maskin har krevd at denne har måtte sikre seg i deler av arbeidene, ved å bruke påmontert vinsj, festet til sikringsbolter i fjell. Flere av tippene ligger på kant av stupbratt fjell. Norvald Olsen har vist god innsikt i arbeidet og behersker bruken av utstyret på en god og sikker måte.

Arbeidene har vært underlagt prosjektets HMS-plan, og det har under arbeidets gang vært benyttet SJA fra entreprenøren iht. plan. Entreprenøren har registrert forbrukt olje/drivstoff og svinn ift. miljø.

Vi gir Norvald Olsen våre anbefalinger.”

Finn Arve Berget, prosjektleder, Statkraft Energi As, Kraftverksgruppe Hardanger, Avd. Tyssedal

“Vi bekrefter herved at Norvald Olsen AS som underentreprenør for Høyer Odda as har utført alle oppgaver med 80m lang kommunal vei inkl. ansvar for asfaltering av traseen, samt nye kummer overvann, spillvann og vann, også grøfter for el- kabler for byggefelt i Snegebekk, Eidesåsen.

Arbeidene var en enterprise basert på reglene i NS 8405. Grøftene er utført etter NS 3420, uvastivet grøft.

Entreprenøren har også dokument innmåling av kummer, ledningstrase, anboringer, lagtykkelser for oppbygging av vei.

Dette prosjektet var i tiltaksklasse 2.”

Knut Jøsedal, Høyer Odda as

Ønsker du å vite hvilke andre jobber vi har utført?

Meny